Prometni odgoj

Djeca i odgojiteljice VI. a, VI.b i mješovitih skupina matičnog objekta “Cipelica” posjetila su dana 20. rujna 2016. godine (utorak) poligon na kojem su se podsjetila na pravila ponašanja u prometu.