“Listići”- mali istraživači

Jedna od zanimljivijih aktivnosti u našoj mješovitoj skupini “Listići” je istraživačka aktivnost topi se – ne topi se.

 

 

Djeca su iznosila svoje mišljenje, aktivno sudjelovala te iznijela svoje zaključke vezane uz svaki materijal koji smo koristili.