Istraživačke aktivnosti s vodom u skupini “Ogledalce”

U skupini „Ogledalce“ vezano uz projekt “Voda“ planirali smo i realizirali istraživačke aktivnosti koje su nam poslužile za:

  • stjecanje iskustva o uzročno-posljedičnim vezama i razvoj operativnog mišljenja (istraživanja, eksperimenti, pokusi, isprobavanje, zaključivanje, uočavanje uvjeta u kojima se nešto mijenja, uspoređivanje na osnovi sličnosti i razlike)
  • stjecanje iskustva o odnosima i vezama među predmetima i pojmovima (oblici, veličine, materijali, strukture, prirodne pojave kao što su snijeg, magla, kiša, oblak, mraz te agregatna stanja vode kao što su led, para)
  • razvoj pamćenja (prikupljanje informacija, izrada plakata kojim dijete povezuje  sliku ili crteža s informacijom,  objašnjenjem ili zapažanjem )
  • sistematizacija naučenog izradom plakata…
  • razvoj operativnog mišljenja
  • razvoj sposobnosti rješavanja problema
  • razvoj suradničkih odnosa
  • obogaćivnje rječnika novim riječima

Raznim slikovnicama, enciklopedijama, zemljopisnim kartama, plakatima, internetom, sredstvima i materijalima istražili smo čemu služi voda (piće, kupanje, pranje ruku, zalijevanje cvijeća,…; kakva je voda (čista, prljava, zagađena…; što je sve voda (rijeka, more, bara, kiša, snijeg, led). Saznali smo da se u Međimurju  nalaze dvije rijeke Mura i Dava i da su „zmazane“ prljave od pijeska, da se mogu pročistiti te da mogu poslužiti za piće. U vodi mogu stvari plutati i tonuti. Voda je snijeg i led. Voda je para što oblake stvara i kiša koja pada s oblaka kao i snijeg i to je gravitacija.

Pročišćavanje vode filtriranjem i pročišćivačem kojeg smo sami izradili.

 

 

Voda valove stvara.

 

Pluta-tone uz dokumentiranje plakatom.

 

 

Voda je led kao i snijeg koji se topu u sobi.

 

Voda je para što oblake stvara.

 

Oblaci dok se napune vodom puštaju kišu što smo istražili pjenom za brijanje, vodom i tušem u boji.