Novi centar u V. skupini “Gljivice”

Naša V. skupina “Gljivice” uključena je u projekt “Mudro s vodom”. Zajedno smo osmislili naš novi centar. Izradili smo maketu koju smo nazvali “Vodeno-prometna maketa”.

GEDC6499

Prvo smo izrezali cestu, rijeku i most koje smo zalijepili na zelenu podlogu.

SEBASTIJAN: Da se prijeđe rijeka potreban je most. Ja sam se vozio preko mosta – preko rijeke Mure i Drave.

FILIP: Voda je i more. Kad smo išli na more, vozili smo se preko tunela.

GEDC6498

DORA B.: Na našoj maketi imamo i kružni tok, a imamo ih i u našem gradu Čakovcu.

 

MIHAEL: Leon i ja se igramo malim autićima i putujemo na more.

GEDC6501Uz slikovnicu i veliki plakat “ŽIVOT UZ RIJEKU – POPLAVE” naučili smo da voda može biti i opasna.