Igre mašte u III. jasličkoj skupini

U III. jasličkoj skupini  matičnog objekta djeca jako vole igre mašte.
Posebno im se sviđa igra putovanja vlakom u kojoj maštom putujemo po cijelom svijetu.