Dobro je znati

 

OPĆA BROŠURA

 

VODIČ KROZ UPISE 

 

ALTERNATIVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM:
Waldorfski program – cjelodnevni program alternativne orijentacije

Waldorfski program-za web

PROGRAM JAVNIH POTREBA:

Program rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom predškolske dobi “Delfinići”

Brošura za darovite

POSEBNI PROGRAM: 

Program obogaćen biblijskim sadržajima djece rane i predškolske dobi

brošura-biblijski sadržaji