Ispisi

 

Roditelj-korisnik usluge može ispisati dijete pisanim zahtjevom za ispis.

Rok za podnošenje zahtjeva za ispis je tri (3) dana prije dana ispisa.

Zahtjev za ispis se podnosi upravno-pravnoj službi Vrtića na adresu: Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec.

Ravnatelj Vrtića donosi rješenje o ispisu djeteta sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv rješenja o ispisu djeteta roditelj-korisnik usluge ima pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Danom ispisa prestaje važiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića.

ZAHTJEV ZA ISPIS