Javna nabava
 


 


 


 


 PLAN NABAVE ZA 2018

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2017

PLAN NABAVE ZA 2017.

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2016.

PLAN NABAVE DV Cipelica 2016-2

PLAN NABAVE DV Cipelica 2016

 

 Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), objavljujemo da ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica kao i predsjednik i članovi Upravnog vijeća i s njima povezane osobe, u smislu članka 77. stavka 1. Zakona  o javnoj nabavi, nisu u sukobu interesa sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Cipelica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.