Javna nabava


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – nabava ulja suncokretovog

(jestivo rafinirano), margarina za kuhanje i pečenje

=dokumentacija za nadmetanje=


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA KONZERVIRANE I PRIPREMLJENE RIBE

=dokumentacija za nadmetanje=


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

=dokumentacija za nadmetanje= 


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA SVJEŽIH JAJA

=dokumentacija za nadmetanje=


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – NABAVA SVJEŽEG MESA I PRERAĐEVINA

=dokumentacija za nadmetanje= 

PLAN NABAVE ZA 2017.

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2016.

PLAN NABAVE DV Cipelica 2016-2

PLAN NABAVE DV Cipelica 2016