Logopedinja

Petra Županić, stručni suradnik, logoped

Područni odjel: „Vjeverica“, ZAVNOH-a 24/a, Čakovec

Kontakt: 091 391 5012, 040 311 076

RADNO VRIJEME

PRIJE PODNE POSLIJE PODNE

ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak

srijeda
7.00 – 14.00 10.00-17.00

RAD SA STRANKAMA

7.00-8.00/13.00-14.00

RAD SA STRANKAMA

15.00-17.00

 

ČLANCI ZA RODITELJE:
Poticanje grafomotoričkih vještina
Artikulacijski poremećaji
Kako dugo korištenje dude varalice utječe na razvoj govora
Priprema djeteta za školu
Poremećaji glasa u predškolskoj dobi
Grafomotorika i razvoj pravilnog hvata olovke
Poticanje jezično – govornog razvoja
Zajedničko čitanje
Mucanje