Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto za radno mjesto stručnog suradnika logopeda – pripravnika, rad na određeno puno radno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. studenog 2018.

Utvrđeno je da je 1 zamolba pravodobna, potpuna te da ispunjava formalne uvjete propisane natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica sastavilo je izvješće koje je dana 03. prosinca 2018. predano ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 52. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2018., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za mjesto za radno mjesto stručnog suradnika logopeda – pripravnika, rad na određeno puno radno vrijeme s M.G.


 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja (zamjena za roditeljski dopust) – natječaj objavljen na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. studenog 2018. – zaprimljene su ukupno 3 zamolbe, od kojih 1 zamolba ne udovoljava uvjetima.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica sastavilo je izvješće koje je dana 03. prosinca 2018. predano ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 52. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2018., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja s M.Z.

 Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica