Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja radno  mjesto odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) od 25. listopada 2017., zaprimljeno je ukupno 11 zamolbi. Utvrđeno je da je 10 zamolbi pravodobno, potpuno te da ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika utvrdilo je da pojedini kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem nisu obvezni pristupiti razgovoru za posao, budući da su razgovori s njima obavljeni dana 11. listopada 2017. te su temeljem tih razgovora uvršteni na Rang listu kandidata.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica sastalo se dana 15. studenog 2017. te na temelju razgovora sa kandidatima prijavljenim na natječaj sastavilo Rang listu kandidata. Izvješće i rang lista kandidata predani su dana 16. studenog 2017. ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 16. studenog 2017., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) –  s ENOM VARGA.

 

Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica

 


 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja radno  mjesto odgojitelja u programu predškole – rad na određeno nepuno radno vrijeme od 25. listopada 2017., zaprimljeno je ukupno 7 zamolbi. Utvrđeno je da je 6 zamolbi pravodobno, potpuno te da ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika utvrdilo je da pojedini kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem nisu obvezni pristupiti razgovoru za posao, budući da su razgovori s njima obavljeni dana 11. listopada 2017. te su temeljem tih razgovora uvršteni na Rang listu kandidata.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica sastalo se dana 15. studenog 2017. te na temelju razgovora sa kandidatima prijavljenim na natječaj sastavilo Rang listu kandidata. Izvješće i rang lista kandidata predani su dana 16. studenog 2017. ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 16. studenog 2017., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja u programu predškole – rad na određeno nepuno radno vrijeme –  s DUBRAVKOM KOŠIR.

 

Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica