Obavijesti

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

poziva sve zainteresirane roditelje i djecu na

DANE OTVORENIH VRATA

u našim vrtićima „Cipelica“, „Vjeverica“, „Mrav“ i „Zvjezdice“ od 23.-27. travnja 2018. godine u vremenu od 9:30-10:30 h za jaslice te od 10-12 h za vrtiće.

UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

provodit će se od 2.-8. svibnja 2018. godine srijedom, četvrtkom i petkom od 8-13 h te ponedjeljkom i utorkom od 13-18 h u matičnom objektu Dječjeg vrtića Cipelica (Vukovarska 15, Čakovec).


Temeljem čl. 46. toč. 6. al. 9. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica (KLASA: 003-05/16-01/12, URBROJ: URBROJ: 2109-100-04-16-03, od 19. travnja 2016.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE

U DJEČJI VRTIĆ CIPELICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

I.

U Dječji vrtić Cipelica (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu života (djeca rođena 2016. i 2017.).

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života (djeca rođena 2012., 2013., 2014. i 2015. i djeca s odgodom upisa u 1. razred osnovne škole).

U program predškole obvezan je upis djece rođene od 1.4.2012. do 31.3.2013., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

II.

Vrtić nudi cjelodnevne redovite programe u trajanju od deset satialternativni odgojno-obrazovni programprograme javnih potreba i posebne programe.

III.

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Vrtića u pravilu ako stanuje na području na kojem djeluje Vrtić odnosno ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

Obrazac Zahtjeva za upis i obrazac Prijave za upis moguće je preuzeti osobno u matičnom objektu i svim područnim odjelima Dječjeg vrtića Cipelica ili na mrežnim stranicama Vrtića: www.dv-cipelica.hr.        

IV.

Prijava za upis u program predškole i Zahtjev za upis podnosi se putem e-pošte: info@dv-cipelica.hr ili osobno na adresu: Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec od 02.05.2017. do 08.05.2017. i to:

 • 2.,3. i 4.5. 2018. (srijeda, četvrtak, petak) u vremenu od 8.00 do 13.00 sati
 • 7. i 8.5.2018. (ponedjeljak, utorak) u vremenu od 13.00 do 18.00 sati.

Prijavu za upis u program  predškole moguće je izvršiti do 15. rujna 2018.

Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potpunom dokumentacijom.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta i presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika,
 • potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini, potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta
 • potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (odnosi se samo na roditelje/skrbnike djece koji nemaju prebivalište na području grada Čakovca).
 • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i dokaz o obavljenom obveznom cijepljenju (dostaviti najkasnije do kraja lipnja tekuće godine)

Uz prijavu za upis u program predškole roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta i presliku osobne iskaznice oba roditelja,
 • liječničku potvrdu i dokaz o obavljenom obveznom cijepljenju
 • nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

V.

Prednost pri upisu djece ostvaruju djeca čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području grada Čakovca.

U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu ostvaruje se sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica, u kojem slučaju su roditelji dužni dostaviti službenu dokumentaciju koja opravdava red prvenstva.

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

Ilija Okun, v.r.


MREŽA ŠKOLSKIH USTANOVA (vrijedi od 04.2017.)

Plan upisa u I. razred osnovne škole za škol. godinu 2018-19.