Pedagoginja

Mirela Posavec, stručni suradnik-pedagog

Josipa Kirić, stručni suradnik-pedagog (zamjena)

Matični objekt „Cipelica“, Vukovarska 15, Čakovec

Kontakt: 091 391 5001, 040 314 757

 
PRIJEPODNE POSLIJEPODNE
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak srijeda
7:00-14:00 10:oo-17:00

RAD SA STRANKAMA

7:00-8:00/ 13:00-14:00

RAD SA STRANKAMA

15:00-17:00

 

ČLANCI ZA RODITELJE:

Boravak i igre djece na otvorenom

Uloga djeteta u obitelji

Utjecaj braće i sestara na razvoj djeteta

Aktivnosti u zatvorenom s djecom zimi

Utjecaj računala na djecu predškolske dobi

Agresivno ponašanje u djece predškolske dobi

 

Prilagodba djeteta

Program predškole

Oblici uključivanja roditelja u rad vrtića

Važna uloga baka i djedova u životu djece