Područni odjel Pirgo

pirgo

PODRUČNI ODJEL “PIRGO”

Varaždinska 2, Kuršanec

Tel. 091 391 5016

 RADNO VRIJEME VRTIĆA

7,00-13,00 h

 VRSTE PROGRAMA:

Program predškole za djecu romske nacionalne  manjine u trajanju od 5,5 sati dnevno

VODITELJ VRTIĆA: MARIJANA SABO

ZAMJENIK VODITELJA: VALENTINA MESARIĆ

ORGANIZACIJA RADA – ODGOJITELJI

 
RB Dobna skupina i vrsta programa Ime i prezime Radno vrijeme
1. STARIJA SKUPINA I
Djeca u 6. i 7. godini života
Marijana Sabo 7,00-13,00
2. STARIJA SKUPINA II
Djeca u 6. i 7. godini života
Valentina Mesarić 7,00-13,00
3. STARIJA SKUPINA III
Djeca u 6. i 7. godini života
Ivana Križaić 7,00-13,00

 

ORGANIZACIJA RADA – POMOĆNI DJELATNICI ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – ROMSKI POMAGAČI

RB Ime i prezime Radno vrijeme
1. Ribana Horvat
(zamjena za Horvat Snježanu)
7,00-15,00
2. Zdenka Đurđević 7,00-15,00

Mi smo vrtić “Pirgo” i nalazimo se u romskom naselju Kuršanec. Vrtić polaze djeca romske nacionalne manjine u godini prije polaska u osnovnu školu. Dob upisane djece je od 5,5 – 7 godina. Sa djecom se radi u dvije starije odgojne skupine. U svakoj skupini radi odgojiteljica te romska pomagačica. Program se provodi u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u kontinuitetu, u trajanju od 5,5 sati dnevno. Osnovne zadaće programa su razvijanje zdravstveno – higijenskih navika, razvoj govora na hrvatskom jeziku, upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama te stjecanju osnovnih znanja i vještina potrebnih za uspješno uključivanje djece u program prvog razreda osnovne škole.

Ove pedagoške godine željeli bismo poboljšati izgradnju pozitivnih odnosa s roditeljima i cijelom romskom zajednicom kroz različite radionice i druženja. Nastavljamo s projektom “Š ju đ gnđesk s fpljuv mari om” ili na prijevodu na hrvatskom jeziku “I ja želim biti veliki čovjek” . Isto tako nastavljamo i suradnju koju smo započele povodom Međunarodnog dana obitelji dana 15.05.2017. godine sa “jakim” ženama Hrvatske i ženama (majkama, bakama) našeg naselja Kuršanec. “Jake” žene Hrvatske su žene koje su spremne pomoći družeći se s mamama djece polaznika. Razmjenjujući iskustva razvijat ćemo strategije koje će ohrabrivati naše mame a kroz njihovo uključivanje one će dobiti na važnosti i postati „svjesnije“ svoje uloge majke, također se nadamo doprinijeti osnaživanju njihovih vještina i kompetencija te jačanju njihovih sposobnosti i samopouzdanja. Misao vodilja bit će nam „I mi vrijedimo i možemo“.

U suradnji sa psihologinjama, E. Glavina i B. Bacinger-Klobučarić, planiramo provoditi projekt „Pričaonicu za velike i male“. Osnovna škola Kuršanec naš je veliki suradnik u puno naših aktivnosti a najviše u zboru „Pirgo“ koji vodi učiteljica Marija Šobak.  Tu je i nastavak suradnje sa Centrom za odgoj i obrazovanje iz Čakovca, te „Tulum s(l)ova s knjižničarkom Ninom Vugrinec i učenicima II OŠ Čakovec ali i „Školskom knjigom“ Zagreb te njihovom voditeljicom Matildom Bulić, a uz to još i nastavljamo suradnju sa sportskih udrugama i društvima.

Ove nas pedagoške godine 2017./2018. uz velikodušnu pomoć naše ravnateljice, stručnog tima vrtića „Cipelice“, Koordinacijskog odbora grada Čakovca te samog gradonačelnika očekuje puno veselih izleta, posjeta, druženja ….

Planiran je izlet u Arboretum “Opeka” te posjet obitelj Šipek.