Projekti

PROJEKTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019.

Projekt „Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

u pedagoškoj godini 2018./2019.

U pedagoškoj godini 2018./2019. u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja nastavit će se provoditi projekt “Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” u svih pet objekata, čime navedeni projekt ulazi u sedmu godinu provođenja u našoj ustanovi.

Prioritetno područje koje će se nastaviti unapređivati ove pedagoške godine je kultura ustanove za rani odgoj, koja se odnosi na ozračje u kojem radimo, komunikaciju, međusobnu suradnju, razvoj suradničkih odnosa, profesionalnost jednih prema drugima, poštivanje individualnosti jedni drugih, afirmativni i kooperativni odnosi nasuprot konfliktnih i natjecateljskih odnosa.

 

Projekt Vrtić po Vašoj mjeri!

                                                               

Dana 04.09.2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „VRTIĆ PO VAŠOJ MJERI!“ čiji je korisnik Grad Čakovec, a partneri na projektu su Dječji Vrtić Cipelica i Dječji Vrtić Cvrčak.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.032.532,49 kuna te se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni Program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Trajanje projekta je 30 mjeseci te se tijekom tog vremena u DV Cipelica uvodi usluga produljenog boravka djece za dvije jasličke skupine i dvije mješovite skupine djece, a u DV Cvrčak uvodi se usluga produljenog boravka za dvije mješovite grupe i usluga smjenskog rada za jednu novu mješovitu grupu djece. Ukupno se očekuje da će 116 djece biti uključeno u aktivnosti produljenog boravka i smjenskog rada vrtića.

Na razini projekta zaposliti će se ukupno 11 novih osoba te će se obogatiti dosadašnji program rada vrtića usavršavanjem znanja odgojitelja i stručnih suradnika zaposlenih u DV Cipelica i DV Cvrčak. Provođenje projekta u DV Cipelica započelo je 1. listopada 2018. godine.

 

Projekt „EKO – ENERGIJA“

Cilj:

– upoznati djecu s pojmom energije, izvorima energije (gdje se sve nalazi energija: vjetar, voda, sunce, hrana, biljke, uporaba i korištenje energije (za što sve koristimo energiju npr. Električna struja i rasvjeta u našem vrtiću i kućama), poticati racionalno korištenje energije (SDB, kupaonica, hodnik), razvijati navike štednje energije kod djece tako da svojim aktivnostima doprinose očuvanju prirode. Upoznati roditelje s ciljevima Eko programa te ih poticati na uključivanje u samoj realizaciji. Osigurati djeci ugodno življenje uz korištenje energije onoliko koliko nam je to potrebno.

Zadaci:

štedimo energiju i brinemo o okolišu, odgovorno koristimo energiju u vrtiću, pregled sanitarnih prostora i bilježenje u dnevnik eko patrole

Aktivnosti:

 • upoznati djecu s pojmom energije
 • racionalno korištenje rasvjetnih tijela po SDB-a, hodniku, dvorani, sanitarijama
 • saznati dječja iskustva, predodžbe i znanja o energiji
 • praćenje potrošnje energije
 • postavljanje upozoravajućih znakova iznad šaltera
 • detektirati kvarove: kapanje vode iz slavine, pregorjele žarulje
 • pomoću slikovnica, časopisa, enciklopedija istraživati obnovljive izvore energije
 • obilježiti 26.4. svjetski Dan obnovljivih izvora energije
 • prvi ljudi i energija- plakat, časopisi
 • upoznati ulogu i važnost hrane u ljudskom organizmu
 • izrada piramide zdrave hrane kao energije za ljudsko tijelo
 • konzumiranje raznovrsne hrane – energija za život
 • osigurati uvjete za prirodni uzgoj – terasa, povrtnjak
 • izrada vodenice
 • izrada brodića za aktivnost natjecateljskog karaktera uz puhanje slamkama
 • izrada zmaja za puštanje na vjetru
 • izrada vjetrenjače
 • izrada kosina različitih duljina, širina, visina iz različitih materijala

 

Nosioci projekta :  Odgojitelji, tehničko osoblje, djeca PO „Vjeverica“, koordinator, članovi Eko odbora, roditelji

 

Projekt: „PRIČAONICA“

 

Projekt Pričaonica provodi se u Dječjem vrtiću Cipelica od pedagoške godine 2012./2013. u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije. Cilj projekta je osvještavanje odgojitelja, roditelja i šire društvene zajednice o važnosti čitanja djeci od najranije dobi. Istraživanja su pokazala da je upravo ta aktivnost važan poticaj za cjelokupni razvoj djece; socijalno – emocionalni, kognitivni, govorno – jezični ali i motorički razvoj obzirom da se uz čitanje mogu povezati i brojne druge raznovrsne aktivnosti. Tijekom provođenja projekta u fokusu su bila djeca, odgajatelji i roditelji.

Pedagoške godine 2018/2019. Planiramo usmjeriti aktivnosti na socio – emocionalni razvoj i sazrijevanje s naglaskom na poticanje razvoja samoregulacijskih procesa kod djece uključene u Program rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom „Delfinići“. Naime, darovita djeca mogu razviti probleme u ponašanju kao odgovor na okolinu koja ne pruža adekvatnu stimulaciju za razvoj njihovih sposobnosti. Osim toga darovita i potencijalno darovita djeca mogu pokazivati teškoće u samoregulaciji kao i sva ostala djeca. Okolina je često usmjerena na razvoj kognitivnih sposobnosti kod navedene djece dok je emocionalno sazrijevanje i razvoj vještina socijalne kompetencije često u drugom planu. Iz navedenih razloga osmislili smo niz aktivnosti, radionica, edukacija i roditeljskih sastanaka u koje će biti uključena djeca i njihovi roditelji. Cilj aktivnosti biti će usmjeravanje roditelja i djece na slikovnice koje potiču socijalni i emocionalni razvoj, te na zajedničko druženje uz čitanje sadržaja koji nisu isključivo vezani uz stjecanje činjeničnih spoznaja o svijetu koji nas okružuje.

Ove godine program će provoditi psihologinja dječjeg vrtića Cipelica, psihologinja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, te odgajateljice koje provode Program rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom „Delfinići“ u područnom objektu „Vjeverica“.

 

Projekt: „PJEŠACI I VOZAČI“

 

Cilj:  ponašanje sukladno propisima i prepoznavanje opasnosti

Zadaće:

 • učenje i razumijevanje pravila i prometnih situacija, te njihova aktivna primjena
 • stjecanje znanja (poznavanje prometnih pravila i propisa) i vještina (snalaženje u prometnim situacijama), stavova i vrijednosti (kulturno i odgojno ponašanje u prometu)
 • uključivanje roditelja kako bi pravilno usmjeravali djecu za sigurno sudjelovanje u prometu
 • omogućiti djeci sudjelovanje u različitim situacijama i procesima, konstrukcije novih znanja i značenja

Aktivnosti:

 • igre uloga vozači i pješaci, vožnja autića na prometnom tepihu, prometnom stolu, terasi i igralištu
 • šetnje i posjete (kretanje u parovima ulicom ZAVNOH-a), u grad, u posjete
 • šetnje kao izvor svakodnevnih situacija učenja i ponavljanje naučenog
 • razgovor uz slikovni materijal (prometne situacije)
 • crtanje prometnih situacija
 • izrada didaktičkih sredstava (igre s pravilima, pokrivaljke, umetaljke)
 • izrada individualnih i zajedničkih knjižica (dječji crteži i iskazi)
 • izrada plakata (prikaz tijeka projekta)

Posjeti:

 • prometni policajac u vrtiću
 • MUP(Policijska uprava međimurska)

Suradnja s roditeljima:

 • informacije roditeljima o razvijanju projekta na roditeljskim sastancima i priprema aktivnosti koje se provode u skupini na oglasnoj ploči za roditelje
 • organiziranje radionica za roditelje s temama iz prometne kulture

Provedba projekta:

 • U područnom odjelu „VJEVERICA“ dječjeg vrtića Cipelica tijekom pedagoške godine 2018./2019. (dvije jasličke skupine i šest vrtićkih skupina )

 

Projekt:   “MED MUROM I DRAVOM”

 

Cilj: upoznavanje i senzibiliziranje djece s bogatom kuturno- povijesnom baštinom Međimurja

Zadaće:    

– upoznavanje s tradicijskim obrtima

– autohtona jela

– govor

– običaji

Planirane aktivnosti:

– rječnik starih riječi-  izrada plakata

– posjet kolaru

– izrada tradicijski cekera

– hrana- kuhamo i pečemo tradicijska jela

– posjet čuvarici narodne baštine

– posjet mlinu na Muri, Mađerkinom bregu – pejzaž gornjeg  Međimurja

– vlakom do Kotoribe- dani šibe i ribe

– suradnja s KUD-om Mačkovec

– likovne aktivnosti

– glazbene aktivnost-  roditelji , djedovi i bake, susjedi

– tradicijske igre i igračke

– izrada knjižica i plakata

– suradnja s Turističkom zajednicom Međimurske županije

Sudionici projekta: 

– tijekom cijele pedagoške godine, vrtić Mrav – Mačkovec,  dvije mješovite odgojne skupine ( 40 djece i 4 odgojitelja)- lokalna zajednica i KUD Mačkovec

 

Projekt: „VESELE NOTE – MEĐIMURSKE TRADICIONALNE PJESME I POPEVKE“

Cilj projekta:

 • omogućiti djeci proširivanje spoznaja o različitostima glazbenog izričaja i približiti doživljaj glazbe i utjecati na svijest o očuvanju vlastite baštine

Zadaće projekta:

 • razvijati ljubav prema glazbi, a naročito prema glazbi svojeg zavičaja.
 • upoznavati s različitim modalitetima glazbe i plesovima.
 • uključiti što više djece i roditelja u aktivno stjecanje novih znanja i spoznaja o glazbi i plesovima.
 • poticati djecu na uočavanje sličnosti i različitosti u glazbi
 • poticati prepoznavanje osjećaja nakon odslušane glazbe

Sudionici: Djeca vrtića „Zvjezdice“, roditelji, odgojitelji i vanjski suradnici.

 

Projekt: “NARAST ĆU VELIK KAO…“(UJ KREŠĆI MARI KA…)

 

Cilj:      

 1. Poticanje socio-emocionalnog razvoja svakog djeteta
 2. Razvijanje određenih potencijala i sposobnosti te usvajanje određenih vještina

Zadaće:

– razvijati zdrastveno-hig.navika (pranje ruku..)

– poticati upotrebu hrvatskog jezika (obogaćivanje rječnika)

– razvijati socijalne vještine (odnos s vršnjacima i odraslima)

– razvijati motoričke osobine (igre, sportovi)

– razvijati predčitalačke vještine

– razvijati samostalnost i samopouzdanje

Aktivnosti s djecom:

– posjete i izleti

– u suradnji sa stručnim timom vrtića te gostom doktorom i zubarom praćenje rasta i razvoja djece u svim područjima

– igre dramatizacije i imitativne igre (glumac u posjeti i dijete u kazalištu)

– sportaš u vrtiću, a dijete na sportskom terenu (posjeti i druženje s poznatim sportašima)

– crtanje, slikanje, modeliranje uz likovne umjetnike

– čitanje priča, bajki, basni (književniku u gostima)

– pp prezentacije

Aktivnosti s odgojiteljima i vanjskim suradnicima:

– radni sastanci

– analiza provedenih aktivnosti s djecom, roditeljima i suradnicima

– objava članaka u popularnim medijima kako bi se istaknula važnost uloge vrtića kao institucije u okviru šire društvene zajednice

Aktivnosti s roditeljima:

– svakodnevna razmjena informacija o djeci

– roditeljski sastanci

– radionice za roditelje, druženja, izleti, posjete

Sudionici projekta:

 • tri starije odgojne skupine, odgojitelji, djelatnici PO „Pirgo“ Kuršanec tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Evaluacija projekta:

– prikupljanje foto i video zapisa tijekom provedbe projekta

– projekt će se provoditi po etapama, pratit će se njegova učinkovitost, mijenjati i nadopunjavati na temelju evaluacije i samoevaluacije