Projekti

Projekt „Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

u pedagoškoj godini 2016./2017.

U pedagoškoj godini 2016./2017. u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja nastavit će se provoditi projekt “Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” u svih pet područnih objekata, čime navedeni projekt ulazi u petu godinu provođenja u našoj ustanovi.

Zadaća je oformiti novi Tim za kvalitetu, donijeti novi Razvojni plan ustanove te  dostaviti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Izvješće o realizaciji Razvojnog plana ustanove za ped. godinu 2015./2016. te Izvješće o samovrednovanju.

Prioritetno područje koje će se unapređivati ove pedagoške godine je suradnja s užom i širom društvenom zajednicom, s ciljem aktivnog sudjelovanja ustanove u životu lokalne zajednice.

Dana 26. listopada održan je prvi radni dogovor s početkom u 16:30 sati u matičnom objektu „Cipelica“, gdje su odgojitelji upoznati s Razvojnim planom ustanove, anketirani su o zadovoljstvu suradnjom s roditeljima, lokalnom zajednicom i nadležnim institucijama i odgojno-obrazovnim ustanovama te su popunjavali KREDA analizu.

Dana 9. studenog 2016. godine s početkom u 13 sati održana je konstituirajuća sjednica Tima za kvalitetu Dječjeg vrtića Cipelica. Članovi Tima za kvalitetu su :

  • Gordana Šoltić Siladi-ravnateljica
  • Nevenka Holetić- predstavnik odgojitelja
  • Đurđa Hižman- predstavnik odgojitelja
  • Silva Raonić- predstavnik lokalne zajednice
  • Željka Lilek Blagus- predstavnik roditelja
  • Aleksandra Novak- predstavnik administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja (zapisničar)
  • Mirela Posavec- predstavnik stručno razvojne službe (voditelj Tima za kvalitetu)

Članovi Tima za kvalitetu upoznali su se s Razvojnim planom ustanove te su bili upoznati s sadržajem KREDA-analize koju su odgojitelji popunjavali na prvom radnom dogovoru te je otvorena rasprava o viđenju kvalitete ustanove od strane odgojitelja.

Dana 16. studenog 2016. godine (srijeda) s početkom u 13 sati u uredu ravnatelja održan je radni sastanak s odgojiteljima promoviranima u zvanje mentora i savjetnika. Na sastanku se raspravljalo o viziji radnih sastanaka u ovoj pedagoškoj godini, dogovoren je dnevni red za drugi radni dogovor na kojem će se pripremiti prezentacija o oblicima suradnje s roditeljima te će se dati na uvid dokumentirani oblici suradnje s roditeljima u mješovitoj skupini „Ogledalce“. Dogovorena je i izrada anketnih upitnika o ispitivanju stavova roditelja/skrbnika djece o suradnji s ustanovom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja bi se provodila na roditeljskim sastancima te druženjima djece, odgojitelja i roditelja od mjeseca prosinca do mjeseca veljače.

Na drugom radnom dogovoru koji je održan dana 1. prosinca 2016. godine (četvrtak) u područnom objektu „Vjeverica“ odgojiteljica promovirana u zvanje mentora, Đurđa Hižman, održala je power-point prezentaciju o oblicima suradnje s roditeljima. Nakon izlaganja odgojitelji su po područnim objektima prezentirali zaduženje o razradi općeg razvojnog plana ustanove na konkretan razvojni plan za njihov područni objekt ili za njihovu odgojnu skupinu.

Područni objekti su zatim podijeljeni na dvije skupine te su im dodijeljeni mentori koji će im pomoći u realizaciji Razvojnog plana ustanove. Područni objekt „Vjeverica“ i „Mrav“ čini prvu skupinu te će im mentorice biti Sanja Solak i Nevenka Holetić. Područni objekt „Zvjezdice“, „Pirgo“ i matični objekt „Cipelica“ čine drugu skupinu zajedno sa svojim mentoricama Đurđom Hižman i Paulom Zuzel.

Slijedeći radni dogovor bit će u dana 02.02.2017. godine (četvrtak) u PO „Mrav“ za prvu skupinu (PO „Mrav“ i PO „Vjeverica“) s početkom u 16:30 sati.

Radni dogovor u mjesecu veljači za ostale područne objekte i za matični objekt bit će dana 01. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 16:30 sati u vrtiću „Cipelica“.

                                                                                                                                                          Stručni suradnik-pedagog:

                                                                                                                                                          Mirela Posavec, mag. paed.

 

20161026_171941                                    20161026_171947