UPISI

KONAČNA LISTA 

JASLICE I VRTIĆ CIPELICA

JASLICE I VRTIĆ VJEVERICA

VRTIĆ MRAV

VRTIĆ ZVJEZDICE

LISTA REDA PRVENSTVA

JASLICE I VRTIĆ CIPELICA

JASLICE I VRTIĆ VJEVERICA

VRTIĆ MRAV

VRTIĆ ZVJEZDICE

O B A V I J E S T

O UPISIMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ CIPELICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

I.

U Dječji vrtić Cipelica (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu života (djeca rođena 2017. i 2018.).

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života (djeca rođena 2013., 2014., 2015. i 2016. i djeca s odgodom upisa u 1. razred osnovne škole).

U program predškole obvezan je upis djece rođene od 1.4.2013. do 31.3.2014., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

II.

            Uz cjelodnevne redovite programe u trajanju od deset sati Vrtić nudi: alternativni odgojno-obrazovni program: program prema koncepciji Rudolfa Steinera – waldorfski program, programe javnih potreba: za darovitu djecu, za djecu s teškoćama, za djecu pripadnike nacionalnih manjina, program predškole, posebne programe: program obogaćen biblijskim sadržajima.

III.

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Vrtića u pravilu ako stanuje na području na kojem djeluje Vrtić odnosno ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

Zahtjev za upis djece te prijava za upis u program predškole predaje se osobno, poštom na adresu: Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec ili putem e-pošte: info@dv-cipelica.hr u vremenu od 29.04.2019. do 06.05.2019. i to:

 • 29.4. i 6.5. 2019. (ponedjeljak) u vremenu od 13.00 do 18.00 sati
 • 30.4., 2.5. i 3.5. 2019. (utorak, četvrtak i petak) u vremenu od 8.00 do 13.00 sati

Prijavu za upis u program  predškole moguće je izvršiti do 13. rujna 2019.

Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potpunom dokumentacijom.

IV.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta za koje se zahtjeva upis
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta i presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika,
 • potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini, potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta
 • potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (odnosi se samo na roditelje/skrbnike djece koji nemaju prebivalište na području grada Čakovca).
 • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i dokaz o obavljenom obveznom cijepljenju (do kraja lipnja tekuće godine).

V.

Roditelji uz prijavu za upis u program predškole prilažu:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta i presliku osobne iskaznice oba roditelja,
 • liječničku potvrdu i dokaz o obavljenom obveznom cijepljenju
 • nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

VI.

Prednost i pravo upisa i sufinanciranja boravka u Dječjem vrtiću Cipelica ostvaruju djeca čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca.

Pravo upisa djece čiji roditelji ili skrbnici nemaju prebivalište na području Grada Čakovca ostvaruje se ukoliko su zadovoljene potrebe za smještajem djece čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Čakovca.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica (KLASA: 003-05/18-01/7, URBROJ: URBROJ: 2109-100-01-18-03, od 22. ožujka 2018.)

 

RAVNATELJICA

Gordana Šoltić Siladi, v.r.

 PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

OBRASCI:

ZAHTJEV ZA UPIS – 2019.docx

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA – 2019

PRIVOLA ZA FOTOGRAFIRANJE-2019

 

BROŠURE:

Vodič-kroz-upise-2019-2020

Opća brošura 2019-2020

Brošura-biblijski sadržaji

Brošura – Waldorfski program

Brošura za darovite