Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

–          Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća

–          Natalija Vikert, predstavnica osnivača, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

–          Predrag Vabec, predstavnik osnivača

–          Silvio Pintarić, predstavnik roditelja

–          Đurđica Golik, predstavnica radnika

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća