Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

PROJEKTNI DAN

Djeca, članovi eko patrole i eko koordinatorice organizirali su projektni dan Eko vrtića Cipelica koji se održao 29.  travnja u PO Vjeverica i 30. travnja u MO Cipelica.

Djeca i odgajateljice su za sve prisutne pripremili prigodni program pjesmica i recitacija,  a eko patrola i koordinatorice su prezentirale provedene aktivnosti vezane uz projekt “Eko energija”.

Glavni zadaci eko patrole bili su štednja električne energije, detektiranje kvarova, pregled stanja korištenja električne energije po sobama dnevnog boravka, hodnicima i sanitarnim čvorovima, očitavanje vodomjera, štednja vode i detektiranje curenja vode, briga o okolišu vrtića, bilježenje u eko dnevnik. Provedene su brojne aktivnosti vezane uz energiju vjetra, vode, sunca, hrana kao energija, realizirani su posjeti hidroelektrani i tiskari te se učilo o pravilnom razvrstavanju otpada, brizi o životinjama i okolišu.

U provedbu eko aktivnosti uključeni su svi djelatnici, od domara, čistačica, kuhinjskog osoblja, odgojitelja, stručnih suradnika, djece i njihovih roditelja.

Slika8  Slika7

Slika5  Slika6

Slika9  Slika1

Slika3 Slika2

Promjena veličine fonta