Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Istraživačke aktivnosti malih “Ježića”

Odgojiteljice: Marijana Sabo i Anja Hlapčić

U PO “Vjeverica” male ruke naših “Ježića” (III.B skupina) vrijedno rade. Svaki dan na redu su neke istraživačke aktivnosti u prirodi.

Promatraju, imenuju, broje, slažu u toranj … i uživaju u bogatstvu jeseni!

Promjena veličine fonta