Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Edukacijski rehabilitator

Područni odjel “Vjeverica”, ZAVNOH-a 24a, Čakovec

Kontakt: 095 469 0684

 
PRIJEPODNE POSLIJEPODNE
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak srijeda
7:00-14:00 10:00-17:00

RAD SA STRANKAMA

7:00-8:00 / 13:00-14:00

RAD SA STRANKAMA

15:00-17:00

ČLANCI ZA RODITELJE:
Dječja prava i obaveze
Autistični spektar
Senzorna integracija
Hiperaktivnost
Izljev bijesa kod djeteta
Roditeljski odgojni stilovi

Promjena veličine fonta