Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Mandat 2020.-2024

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2020.-2024.

OD 04.03.2020.  DO 24.08.2021.

  1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
  2. Natalija Vikert, predstavnik osnivača
  3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača
  4. Anita Hranilović, predstavnik roditelja
  5. Sanja Solak, predstavnik radnika

OD 25.08.2021 DO …

  1. Igor Šegović, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
  2. Adrijana Višnjić Jevtić, predstavnik osnivača, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
  3. Zoran Korpar, predstavnik osnivača
  4. Anita Hranilović, predstavnik roditelja
  5. Sanja Solak, predstavnik radnika

 Sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica

Promjena veličine fonta