Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Prijava na stručni skup

PRIJAVA NA MEĐUŽUPANIJSKI STRUČNI SKUP U SURADNJI S FRANCUSKIM VELEPOSLANSTVOM/ FRANCUSKIM INSTITUTOM I DJEČJIM VRTIĆEM CIPELICA U ČAKOVCU –„SENZIBILIZACIJA ZA VIŠEJEZIČNOST I STJECANJE JEZIČNE I MEĐUKULTURNE KOMPETENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU I NIŽIM RAZREDIMA OŠ“

Ukoliko želite sudjelovati na stručnom skupu molimo Vas da obavezno ispunite obrazac. Stručni skup održat će se dana 30. rujna 2023. (subota) u Čakovcu, Vukovarska 15 s početkom u 9:00 sati.

Iznos kotizacije: 20,00 €

Uplatu molim izvršiti na navedeni broj računa Dječjeg vrtića Cipelica:

IBAN: HR61 2340 0091 1107 7047 8 (PBZ DD)

Model:HR00 poziv na broj: OIB ustanove ili osobe

    Promjena veličine fonta