Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Trinaestići

Kazališna skupina Dječjeg vrtića Cipelica

U pedagoškoj 2020./2021. godini “Trinaestići” planiraju realizirati slijedeće aktivnosti:

  • u prosincu božićna predstava „Mala snježna priča“
  • u travnju/svibnju humanitarna predstava „Puž na carinskom pregledu“u sklopu projekta „I ja bih na more“
  • u lipnju završna svečanost „Petar Pan“

Kazališnu skupinu „Trinaestići“ čine: Nives Lisjak, Suzana Kovač, Roberta Taradi, Hana Zrna, Damira Tisaj i Ljubica Bedić.

Trinaestići i scenska kultura najmlađih

U procesu cjelokupnog estetsko-etičkog odgoja i oblikovanja emocionalnog života djeteta značajna uloga pripada umjetnosti, a scenska umjetnost – kao sinteza svih vrsta umjetnosti – ponajviše djeluje na dječje emotivno usmjeravanje i spoznavanje pozitivnih vrijednosti u životu. Naročito je to važno za djecu u predškolskoj i u mlađoj osnovnoškolskoj dobi, kojima su i namijenjeni tekstovi u ovoj zbirci.

Snaga je dječjeg kazališta u njegovoj raznovrsnosti i svemogućnosti – dječje je kazalište istovremeno i zabavno i ozbiljno, iznenađujuće i istraživalačko. Predstave za djecu neupitno oblikuju dječje stvaralačke mogućnosti i vrlo su bitne za razvoj njihove scenske kulture.

Igra je kod djeteta predškolske i rane školske dobi nenadoknadivo sredstvo za njegov razvoj, igra je djetetova prirodna i osnovna životna aktivnost. Dijete tu potrebu zadovoljava igrajući se neumorno kad god i gdje god je to moguće, a ta njegova aktivnost istodobno je i specifičan i najefikasniji oblik učenja. U igri se nalaze i svi elementi dramskog stvaralaštva. Upravo zato je spontana dječja igra, uz uvijek živu dječju maštu, osnovno polazište za pokretanje predstave za djecu.

Jednostavna radnja često otkriva djeci čitavo bogatstvo međuljudskih odnosa u borbi za očuvanjem osnovnih životnih vrijednosti . Dobra predstava za djecu, bilo da je riječ o bajkovitoj ili suvremenoj temi, pokreće kognitivni, emocionalni i imaginacijski sloj dječje ličnosti. Glazba i songovi doprinose komunikaciji s malim gledateljima. Dječji doživljaj kazališne predstave nije identičan doživljaju odraslih gledatelja. Dobra kazališna predstava za djecu poziva djecu da sudjeluju u scenskoj igri, da djeluju na oblikovanje događaja na sceni.

Promjena veličine fonta