Pedagoginja

Mirela Posavec Herman, stručni suradnik-pedagog

Matični objekt „Cipelica“, Vukovarska 15, Čakovec

Kontakt: 091 391 5001, 040 314 757

 
Radno vrijeme  Radno vrijeme 
PRIJEPODNE POSLIJEPODNE
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak srijeda
7:00-14:00 10:00-17:00

RAD SA STRANKAMA

7:00-8:00/ 13:00-14:00

RAD SA STRANKAMA

15:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni članci za roditelje:

Prilagodba djeteta novoj sredini vrtića i postupci odgojitelja