Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

  1. ILIJA OKUN, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
  2. NATALIJA VIKERT, predstavnik osnivača
  3. PREDRAG VABEC, predstavnik osnivača
  4. ANITA HRANILOVIĆ, predstavnik roditelja
  5. SANJA SOLAK, predstavnik radnika

Poslovnik o radu Upravnog vijeća