Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

  1. IGOR ŠEGOVIĆ, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
  2. ADRIJANA VIŠNJIĆ JEVTIĆ, predstavnik osnivača
  3. ZORAN KORPAR, predstavnik osnivača
  4. MIRKO JAMBROŠIĆ, predstavnik roditelja (KONTAKT: 098 934 28 17)
  5. SANJA SOLAK, predstavnik radnika

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Na sjednicu se u pravilu pozivaju ravnatelj i tajnik vrtića, koji sudjeluju u radu Upravnog vijeća, ali bez prava odlučivanja.

Predsjednik može na sjednicu pozvati i druge osobe radi davanja stručnih mišljenja i podataka o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednice.

Promjena veličine fonta