Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Mandat 2016.-2020.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2016.-2020.

  1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
  2. Natalija Vikert, predstavnik osnivača
  3. Vesna Zadravec, predstavnik osnivača do 7.11.2017., Predrag Vabec, predstavnik osnivača od 8.11.2017.
  4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja
  5. Đurđica Golik, predstavnik radnika

1. sjednica Upravnog vijeća održana 9. ožujka 2016:

preuzmi Izvod iz zapisnika 1

 2. sjednica Upravnog vijeća održana 22. ožujka 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 2

3. sjednica Upravnog vijeća održana 1. travnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 3

4. sjednica Upravnog vijeća održana 19. travnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 4

5. sjednica Upravnog vijeća održana 4. svibnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 5

6. sjednica Upravnog vijeća održana 18. svibnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 6

7. sjednica Upravnog vijeća održana 2. lipnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 7

8. sjednica Upravnog vijeća održana 8. lipnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 8

9. sjednica Upravnog vijeća održana 16. lipnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 9

10. sjednica Upravnog vijeća održana 12. srpnja 2016.:

preuzmi izvod iz zapisnika 10

 11. sjednica Upravnog vijeća održana 28. srpnja 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 11

12. sjednica Upravnog vijeća održana 30. kolovoza 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika 12

13. sjednica Upravnog vijeća održana 28. rujna 2016.:

preuzmi Izvod iz zapisnika_13

14. sjednica Upravnog vijeća održana dana 12. listopada 2016.

preuzmi izvod iz zapisnika_14

15. sjednica Upravnog vijeća održana dana 26. listopada 2016.

preuzmi izvod iz zapisnika_15

16. sjednica Upravnog vijeća održana dana 7. studenog 2016.

preuzmi izvod iz zapisnika_16

17. sjednica Upravnog vijeća održana dana 21.11.2016.

preuzmi izvod iz zapisnika_17

18. sjednica Upravnog vijeća održana 7.12.2016.

preuzmi Izvod iz zapisnika_18

19. sjednica Upravnog vijeća

održana dana 8.2.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_19

20. sjednica Upravnog vijeća održana dana 21.3.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_20

21. sjednica Upravnog vijeća održana dana 6.4.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_21

22. sjednica Upravnog vijeća održana dana 12.4.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_22

23. sjednica Upravnog vijeća održana dana 16.5.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_23

24. sjednica Upravnog vijeća održana dana 13.6.2017.

preuzmi izvod iz zapisnika_24

25. sjednica Upravnog vijeća održana dana 21.6.2017.

preuzmi izvod iz zapisnika_25

26. sjednica Upravnog vijeća održana dana 17. 07. 2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_26

27. sjednica Upravnog vijeća održana dana 23. 08. 2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_27.docx

28. sjednica Upravnog vijeća održana dana 31.8.2017.

preuzmi izvod iz zapisnika_28

29. sjednica Upravnog vijeća održana dana 28.9.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_ 29

30. sjednica Upravnog vijeća održana dana 25.10.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika _30.

31. sjednica Upravnog vijeća održana dana 16.11.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_31

32. sjednica Upravnog vijeća održana dana 5.12.2017.

preuzmi Izvod iz zapisnika_32

33. sjednica Upravnog vijeća održana dana 14.12.2017.

preuzmi izvod iz zapisnika_33

34. sjednica Upravnog vijeća održana dana 18.01.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_34

 35. sjednica Upravnog vijeća održana dana 21.02.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_35

36. sjednica Upravnog vijeća održana dana 28.02.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_36.

37. sjednica Upravnog vijeća održana dana 22.03.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_37

38. sjednica Upravnog vijeća održana dana 10.04.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_38

39. sjednica Upravnog vijeća održana dana 24.4.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_39

40. sjednica Upravnog vijeća održana dna 3.5.2018.

preuzmi izvod iz zapisnika_40

41. sjednica Upravnog vijeća održana dana 17.5.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_41

42. sjednica Upravnog vijeća održana dana 27.6.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_42

43. sjednica Upravnog vijeća održana dana 4.7.2018.

preuzmi izvod iz zapisnika_43

44. sjednica Upravnog vijeća održana dana 23.7.2018. 

preuzmi izvod iz zapisnika_44

45. sjednica Upravnog vijeća održana dana 21.8.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_45

46. sjednica Upravnog vijeća održana dana 30.8.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_46

47. sjednica Upravnog vijeća održana dana 10.9.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_ 47

48. sjednica Upravnog vijeća održana dana 13.9.2018.

preuzmi izvod iz zapisnika_48

49. sjednica Upravnog vijeća održana dana 27.9.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_49

50. sjednica Upravnog vijeća održana dana 10.10.2018.

preuzmi Izvod iz Zapisnika_50

51. sjednica Upravnog vijeća održana dana 14.11.20018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_51

52. sjednica Upravnog sjednica vijeća održana dana 5.12.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_52

53. sjednica Upravnog vijeća održana dana 13.12.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_53

54. sjednica Upravnog vijeća održana dana 20.12.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_54

55. sjednica Upravnog vijeća održana dana 28.12.2018.

preuzmi Izvod iz zapisnika_55

56. sjednica Upravnog vijeća održana dana 22.01.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_56

57. sjednica Upravnog vijeća održana dana 7.2.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_57

58. sjednica Upravnog vijeća održana dana 28.2.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_58

59. sjednica Upravnog vijeća održana dana 12.3.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_59

60. sjednica Upravnog vijeća održana dana 20.3.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_60.docx

61. sjednica Upravnog vijeća održana dana 3.4.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_61

62. sjednica Upravnog vijeća održana dana 18.4.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_62

63. sjednica Upravnog vijeća održana dana 16.5.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_63

64. sjednica Upravnog vijeća održana dana 6.6.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_64

65. sjednica Upravnog vijeća održana dana 18.6.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_ 65

66. sjednica Upravnog vijeća održana dana 26.7.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika _ 66

67. sjednica Upravnog vijeća održana dana 29.8.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_67

68. sjednica Upravnog vijeća održana dana 26.9.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_68

69. sjednica Upravnog vijeća održana dana 14.10.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_69

70. sjednica Upravnog vijeća održana dana 12.11.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_70

71. sjednica Upravnog vijeća održana dana 5.12.2019.

preuzmi Izvod iz zapisnika_71

72. sjednica Upravnog vijeća održana dana 2.1.2020.

preuzmi Izvod iz zapisnika_72

73. sjednica Upravnog vijeća održana dana 14.1.2020.

preuzmi Izvod iz zapisnika_ 73

74. sjednica Upravnog vijeća održana dana 6.2.2020.

preuzmi Izvod iz zapisnika_74

75. sjednica Upravnog vijeća održana nada 27.2.2020.

preuzmi Izvod iz zapisnika_ 75

 

 

 

Promjena veličine fonta