Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Ispisi

O B A V I J E S T

O ISPISU DJETETA ZBOG POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU

Poštovani roditelji/skrbnici djece,

         Zahtjev za ispis djeteta zbog polaska u školu podnose svi roditelji/skrbnici čija djeca se upisuju u prvi razred osnovne škole – školska godina 2023./2024.

Obrazac Zahtjeva za ispis djeteta zbog polaska u školu moguće je preuzeti u odgojno-obrazovnoj skupini koju dijete polazi ili na mrežnim stranicama vrtića: http://dv-cipelica.hr/wp-content/uploads/2020/05/ZAHTJEV-ZA-ISPIS-%E2%80%93-%C5%A0KOLARCI.pdf

Rok za podnošenje zahtjeva za ispis je najmanje tri (3) dana prije dana ispisa.

Zahtjev za ispis djeteta zbog polaska u školu dostavlja se odgojitelju odgojno-obrazovne skupine koju dijete polazi, putem e-pošte: atot@dv-cipelica.hr ili poštom na adresu: Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, ČakovecRoditelj-korisnik usluge može ispisati dijete pisanim zahtjevom za ispis.

Rok za podnošenje zahtjeva za ispis je tri (3) dana prije dana ispisa.

Zahtjev za ispis se podnosi upravno-pravnoj službi Vrtića na adresu: Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec.

Ravnatelj Vrtića donosi rješenje o ispisu djeteta sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv rješenja o ispisu djeteta roditelj-korisnik usluge ima pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Danom ispisa prestaje važiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića.

preuzmi

ZAHTJEV ZA ISPIS

ZAHTJEV ZA ISPIS ZBOG POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU

Promjena veličine fonta