Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

MEĐUNARODNI DAN BIJELOG ŠTAPA

Skupina „Gljivice“ područnog odjela „Vjeverica“ obilježila je Međunarodni dan bijelog štapa. Družili smo se s gospođom Kristinom, njenom pomagačicom Leom i psom – vodičem Cili. Iz razgovora smo puno saznali o načinu života slijepih i slabovidnih osoba te prepreka na koje nailaze.

Promjena veličine fonta