Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

“LISTIĆI” – zdravi i spretni

Odgojiteljice: Ivana Kežman i Janja Fodor

Skupina Listići dolazak jeseni obilježila je izradom strašila i “ružđenjem” kukuruza gdje su djeca dobro izvježbala svoje prstiće.

U sklopu projekta “Zdrav i spretan kao vjeverica” naša skupina je provela istraživačko spoznajnu aktivnost kuhanje juhe od bundeve.Djeca su sudjelovala u samoj pripremi namirnica,koristila pribor za kuhanje, te kušala zdravu i odličnu juhu od bundeve.Tražio se tanjur više!

Kako je ova godina u znaku Međunarodne godine voća i povrća na temu zdrave hrane obilježili smo i Dječji tjedan putem poruka za odrasle.

Promjena veličine fonta