Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Obilježavanje Međunarodnog dana Roma

Međunarodni dan Roma obilježio se u područnom odjelu “Pirgo” u Kuršancu. Djelatnici Policijske uprave međimurske održali su edukativnu interaktivnu radionicu „Moj prijatelj policajac i ja u prometu“. Djeca su na zabavan i edukativan način učila o pravilima ponašanja u prometu, sudionicima u prometu te su na kraju kroz likovni izričaj nacrtali što su novo naučili.  

Nakon radionice s Policijskom upravom međimurskom, provedena je akcija skupljanja smeća oko vrtića zajedno s djecom, roditeljima i djelatnicama vrtića u sklopu projekta „Smeće u koš baci i uživaj u eko bajci“ sufinanciranog od Eko Međimurja.  Akciji su prethodile edukativna radionica udruge Nobilis „Kam se koje smeče meče“ i posjet reciklažnom dvorištu ČAKOM.

Djeca su pomoću navedenih aktivnosti stjecala nova iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini. S obzirom na specifičnosti uvjeta odrastanja djece romske nacionalne manjine veliki naglasak u odgojno-obrazovnom radu je na usmjeravanju djece na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazivanju važnosti brige za okoliš i očuvanju okoliša, razvijanju vještina očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama. Cilj projekta je promicanje ekoloških vrijednosti u vrtićkom okruženju te osmišljavanje i provođenje aktivnosti s ciljem širenja navedenih vrijednosti i na obiteljsko okruženje.

Hvala svima koji su se uključili da zajedno obilježimo Međunarodni dan Roma na zabavan, zanimljiv, poučan i odgovoran način!

                                                                       Tekst napisala: Sarah Bacinger, mag.praesc.educ.

Promjena veličine fonta