Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

DAN PLANETA ZEMLJE

DAN PLANETA ZEMLJE

Dan planeta Zemlje obilježava se 22.travnja.

Djeca iz skupine “Loptice” obilježila su raznim aktivnostima – pričama o planetu, brigom o okolišu, razvrstavanjem otpada, likovnim aktivnostima…

Ciljevi ovih aktivnosti su osvijestiti djecu o važnosti očuvanja naše okoline a time i pridonijeti i očuvanju našeg planeta.

vi.b 2  vi.b 5

Što znamo…

Roko : „Ne smijemo bacati smeće po travi i zagađivati prirodu.“

Gabrijel: „Niti u vodu ne smijemo bacati smeće jer tamo žive životinje.“

Leda: „Drva trebamo saditi da bi imali čistoga zraka. Trebamo čuvati šume, a ne ih rušiti:“

vi.b 4  vi.b 3

Promjena veličine fonta